On dit:
vrouw met doeken
Kopstand
Iran woman
Aphrodite
3 Gratien
Frank
Jonathan
Joop Deodatus
Kakatoevrouw
Vrouw met vogel
Haagse Hennie
Maansikkel