Mijn werk

Mijn werk, mijn leven
Het ontdekken van mogelijkheden.
Het zijn, mijn kunnen.
Het uitzoeken, driedimensionaal,
in een vorm, een gevoel,
een idee: de muze die je grijpt.
Die zorgt dat er iets in mijn brein tot stand komt: Een idee ontdekken, waarmaken, uitwerken, schetsen, schetsen, schetsen, dan de vorm die je in je handen krijgt.
Dan realiseren na een zorgvuldig onderzoek van materialen, het hoe en het waarom, het neerzettten van wat in je hoofd neerdaalt, vanuit je brein in je hart: werkzaam uitpluizen, uitzoeken, uitproberen.
En het komt, het is.
De vorm, de structuur, de tegenvorm.
Het menszijn, het proces, doorploegen.
Hetgeen er in je brein speelt, vormt zich een weg, baant zich naar buiten. Vorm en inhoud zijn een.
Een worsteling, een gevecht, een neerdalen.
Het zijn, het is er het is een feit.

De gedachte aan kunst
Het bedenken: het creatieve proces
Kunst is wat de toeschouwer ziet
Verrassend, spontaan
Kunst is een emotie, in vorm en materie gevat
Kunst kan een fraaie vorm teweeg brengen

Ichtus = vis na een vorming
Vrijzinnig, vrijgelaten, vrij van zin
Zwemt de toekomst tegemoet

 

Vogels

Vogels, die een gevoel of een gedachte weergeven, soms in een omgeving geëtst, misschien in een waarneembare ruimte of in de natuur.

Pato, een forse struise vogel, een stoere vent.
Tuyuyo, ingetogen en bescheiden.
Ravi, als een mens zo muzikaal, zonder omhaal, gekroond zijn leven door.
Paco, Boris en Ravi zijn gevoelige wezens.

De toeschouwer zal oordelen.
Muzikaal en vegetarisch.
Vogelmens of mensvogel.
Dat mensen iets dierlijks evenaren.

Ik ben gek op de natuur.

De Ziener (2004)
Scherp zuiver zoekt de raptor zijn prooi
Analiserend - scherpe blik observerend -
ziet hij hardverscheurend 't leven aan
Vogel, mens: mensvogel
De Ziener

Kraai, kraaienpoten
Een scharrelaar, een schooier
Zwart is zijn kostuum
Kostelijke brutalen, achterhalen