GIER

Gevonden in Zuid-Afrika
Een park met gewonde en aangeschoten dieren
De vleugel van De Gier was gebroken
Gerehabiliteerd
Gezond gemaakt?
Onverwacht; bijzonder hè